Tarot

Varför välja en medial vägledning?

Livet är levande vilket gör att vi någon gång hamnar i situationer och perioder då man behöver ta till extra hjälp.

I en medial vägledning bekräftar vi vad just din själ försöker berätta för dig.

Det kan handla om frågor om kärlek, personlig utveckling, arbete,etc...

Tarot är ett verktyg som består av en kortlek med vackra bilder. Jag använder korten för att på ett konkret sätt bekräfta den information som jag får till mig ifrån ljusets källa. 

I kombination med korten får jag till mig inre bilder av information som stödjer dig framåt i livet. Många gånger händer det att en bortgången energi vill göra sig tillkänna. Det kan bland annat vara en nära vän, farmor eller husdjur som vill berätta att de finns vid din sida.

Medial vägledning tillsammans med reiki rekommenderas starkt, det hjälper oss att öppna upp hjärtat då vi blir extra  mottagliga av energin som stärker oss i vår självläkningsprocess. När vi öppnar upp vårt omedvetna sinne kan vi lättare lyssna inåt på vad både hjärtat och själen berättar för oss och efter det skapa ett liv som vi själva väljer att leva.


Erbjuder medial vägledning på fyra sätt. 

På plats: (Gamla tågarpsvägen 626). 

Första alternativet: är att du ställer frågor som jag svarar på med hjälp av mina mediala förmågor och med kortens hjälp.

Det andra alternativet: är i samband med reiki behandling. Vägledningen sker då utan tarotkort. Vi pratar efter reikibehandlingen och jag förmedlar den informationen som jag fått till mig.

Tredje alternativet: är att samla i hop en grupp på högst 5 personer som ni känner er bekväma och trygga med. I träffen hjälper jag er att använda tarotkorten som verktyg som stödjer er utveckling framåt och bekräftar ert sanna jag. 

Distans: Fjärde alternativet: är samtal på telefon. Du bokar en tid sedan ringer jag upp den tiden. Du ställer frågor som jag svarar på med hjälp av mina mediala förmågor och med kortens hjälp.

Bra att veta: Det är alltid energin själv som bestämmer riktningen på informationen som lyfts på mötet.